Revisa el teu email i accedeix a través de l'enllaç per a canviar el teu mètode de pagament.